Stallwache

venerdì 22 ottobre 2021 12:15 - 13:30 , Restaurant Tobelhof, Zürich Gockhausen, Tobelhofstrasse 236, 8044 Gockhausen
Sito web: http://www.tobelhof.ch

Registrazione


Chiusura delle iscrizioni : venerdì 22 ottobre 2021 10:15

Numero massimo di partecipanti: 30

Soci: effettuare il login prima dell'iscrizione.
Login prima dell'iscrizione